Wat doet een IT-architect?

Vraag je een architect om een extra kinderkamer voor je pasgeboren baby in je tien jaar oude woning, dan zal die vreemd opkijken. Een bijkomende kamer in een bestaande woning? De kans is reëel dat dat niet zomaar kan of helemaal niet efficiënt is.

Een architect kijkt dan ook altijd naar het grotere plaatje: de noden van vandaag én die van morgen. Pas dan denkt hij of zij na over de beste oplossing. Hetzelfde geldt voor een IT-architect. Wil je je administratie vereenvoudigen? Een stuk productie automatiseren? Of een e-commerce-platform lanceren? Een IT-architect kijkt samen met jou naar het grotere geheel. Zo weet je wat je écht nodig hebt en wat de slimste stap is voor de toekomst van je organisatie.

De pijlers van de IT-architect

Productonafhankelijk

Als IT-architect ligt onze focus bij jou en je bedrijf. Het doel is niet om jou een product te verkopen, maar wel om meerwaarde te creëren voor je bedrijf. Daarom is onze aanpak bewust productonafhankelijk.

Gericht op alle stakeholders

Een IT-oplossing is niet alleen bedoeld voor jou. We brengen dan ook alle stakeholders in kaart en betrekken elke belanghebbende bij de opbouw van je architectuur. Zo kan je erop vertrouwen dat iedereen die met de oplossing in aanraking komt, daar ook voor zichzelf de meerwaarde van inziet.

Focus op duurzaamheid

Uiteraard is het de bedoeling dat je de vruchten plukt van je investering. We waken er dan ook over dat ons werk rendabel is voor je bedrijf, zowel op korte als lange termijn. De kost van de technologie moet in verhouding staan tot de meerwaarde, anders starten we zelfs geen project op. Dat betekent dat we op zoek gaan naar mature oplossingen die 5 tot 10 jaar kunnen meedraaien in jouw organisatie.

fase 1

Analyse en vooronderzoek

De vraag van de klant in kaart brengen
We willen in eerste instantie uw vraag analyseren. Onze cases illustreren hoe we doorgronden wat er achter de vraag van onze klanten schuilt. In veel gevallen is de initiële vraag niet het probleem waar we effectief mee aan de slag gaan.
Sparringsessie
Van de vraag naar een technische oplossing… dat doen we niet. We hebben geen kant-en-klare software in onze schuif liggen die we aan zoveel mogelijk bedrijven willen verkopen. We willen samen met u bespreken hoe we u het best vooruit helpen.
Analyse van noden en strategische doelstelingen
IT moet de bedrijfsdoelstellingen dienen anders is het geen waardevolle investering. Daarom is het belangrijk om te kijken naar jullie strategische doelstellingen en ons af te vragen hoe IT die doelstellingen kan ondersteunen.
Impact- & keuzebepaling
Pas na een grondige voorstudie, beslissen we of en welke zaken we willen realiseren en welke impact die zullen hebben op alle stakeholders binnen en buiten het bedrijf.

fase 2

Keuze IT-oplossing

Dromen mag
Een technologische verandering heeft een draagvlak nodig binnen het ecosysteem van een bedrijf wil het succesvol worden geïmplementeerd. Op basis van wat we willen realiseren maken we dus samen de keuze voor de ideale oplossingen voor het bedrijf.
Voorwaarden voor implementatie bepalen
Vertrekkend van de ideale oplossing, bekijken we aan welke technische en bedrijfsmatige voorwaarden deze oplossing moet voldoen en of dit haalbaar is.
Presentatie toekomstige IT-architectuur
Nu gaan we samen kiezen en vooruit gaan. Alle kleine IT-oplossingen samen vormen jouw IT-architectuur. Wij geven jou een blik op de toekomst, zowel op korte als lange termijn van hoe die IT-architectuur er zal uitzien en vooral hoe die de strategische doelstellingen van het bedrijf zal dienen.

fase 3

Flexibele implementatie

Ontwikkeling, aanpassing en implementatie oplossing
Teveel verandering in één keer is moeilijk werkbaar voor alle betrokken partijen. We kiezen liever voor een stapsgewijze implementatie, ruimte voor testen, feedback implementeren en het enthousiasme van de medewerkers hoog houden.
Begeleiding, bijsturing en nazorg
Het spreekt voor zich. Wij laten onze projecten niet zomaar los, maar blijven in de buurt tot onze rol overbodig is geworden.
Onderhoud en ondersteuning
IT-architectuur is een levend wezen, want je bedrijf evolueert en dus ook je IT. Wij zorgen daarvoor.

Jullie zijn het eerste IT bedrijf dat meedenkt in het oplossen van onze operationele problemen

Waldo Ragole IT manager Revor