Case: Compovit

Uitdaging

Hoe zorgen we ervoor dat de procesflow voor aanvoer van mest naar Compovit, een mestverwerkend bedrijf, efficiënt en correct verloopt? En hoe leiden we de afvoer van eindproducten van Compovit naar de buitenlandse compostafnemers in goede banen?

 

Doel

Compovit verwerkt mest tot compost. De mest wordt door transporteurs bij Belgische landbouwers opgehaald en afgeleverd bij Compovit. Daar wordt de mest verwerkt tot compost, dat vervolgens wordt verkocht aan buitenlandse afnemers. Op dit moment richt Compovit zich voornamelijk tot Frankrijk, maar het bedrijf heeft grote internationale ambities.

 

Het doel van de webapplicatie: alle data, hoeveelheden, zendingen, contracten, MAD-documenten, burenregelingen, weegtickets en andere administratieve documenten bundelen in een portaal waar zowel de landbouwer die mest levert, de transporteur, Compovit en de ontvangende landbouwer toegang tot heeft. Op die manier wil Compovit de volledige procesflow coördineren en hebben zij zicht op hoeveel mest er zal toekomen, wat ze in voorraad hebben, hoeveel er verwerkt zal worden, waar de compost naartoe moet, hoeveel transporteurs er komen, enzoverder.

 

Oplossing

Base2Build heeft inmiddels een expertise opgebouwd in IT voor mestverwerkende bedrijven. Concreet gaat dit over ondersteuning van administratieve processen inzake ophaling, opslag, verwerking en verzending van mestproducten. Voor Compovit ontwikkelde Base2Build een webapplicatie die alle betrokken partijen met elkaar verbindt. De verzendende landbouwer, de transporteur, Compovit zelf en de ontvangende landbouwer kunnen inloggen op een portaal. Daar kunnen zij alle gegevens raadplegen en zelf ook zaken invoeren.

 

Zo kunnen verzendende landbouwers ingeven hoeveel kilo mest er bij hen kan worden opgehaald of hoeveel mest ze zelf zullen binnenbrengen op een bepaalde datum. In geval van ophaling kan de transporteur zijn CMR-documenten raadplegen, zodat hij weet waar hij naartoe moet met welke lading. Ook de ontvangende partij kan zijn contracten bekijken, zodat hij een duidelijk overzicht geeft van hoeveel er reeds geleverd werd en hoeveel hij nog mag verwachten. Dankzij de webapplicatie heeft Compovit een totaaloverzicht over de volledige administratie gaande van ontvangst tot en met facturatie van alle leveringen, verzendingen en contracten.

Gerelateerde cases

Ontdek onze visie op softwareontwikkeling

Ontdek wat Base2Build voor u kan betekenen.Wilt u onze brochure liever op papier ontvangen? Laat het ons hier weten.